Георги Сачков

УЧИТЕЛ в ПГЕА

11в Курсов проект по УП Вградени системи

КУРСОВ ПРОЕКТ по УЧЕБНА ПРАКТИКА ВГРАДЕНИ СИСТЕМИ
11в клас / 2-ра група

Задание: ПЛАН - Съдържание

УВОД
-История на вградените системи

РАЗДЕЛ 1
1.Въведение във вградените системи
2.Характеристики и особености на вградените системи
3.Структура на вградена система
4.Основни компоненти

РАЗДЕЛ 2
5.Процесори
 5.1.Видове процесори
 5.2.Характеристики на съвременните микропроцесори
 5.3.Развитие на микропроцесорите
6.Микроконтролер
 6.1.Класификация на микроконтролерите
 6.2.Принцип на действие на микроконтролерите
 6.3.Базови компоненти на микроконтролера
 6.4.Принципна електрическа схема на микроконтролер
 6.5.Критерии за избор на микроконтролер
7.Сравнение Микропроцесор и микроконтролер

РАЗДЕЛ 3
8.Видове архитектури
 8.1.Архитектури Фон-Нойман и Харвард
 8.2.CISC и RISC архитектури
 8.3.Архитектура и принцип на действие на съвременни микропроцесори
 8.4.Архитектура на микроконтролерите: Описание компонентите на микроконтролер
9.Регистри, Прекъсвания и Периферия
 9.1.портове
 9.2.таймери
 9.3.ШИМ, АЦП, ЦПУ
 9.4.Захранване
10.Моделиране на вградени системи
11.Моделиране на компоненти и системи
12.Програмно осигуряване на вградените системи
 12.1.Среди и езици за програмиране на вградени системи
 12.2.Структура на програмата
 12.3.Команди

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
- Приложение на програмираните вградени системи

Изисквания за разработката на курсовият проект:
Оформлението на курсовият проект ще върви по следния начин:
1. Заглавна страница (титулна). Пример:
------------------------------------------------
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И АВТОМАТИКА – гр. София
КУРСОВ ПРОЕКТ
По Учебна практика по ВГРАДЕНИ СИСТЕМИ
На : ИМЕ  ПРЕЗИМЕ  ФАМИЛИЯ
КЛАС : 11в/2
Преподавател: инж. Георги Сачков
СОФИЯ  2024
------------------------------------------------
2. Следва указаният план-съдържание.
3. Всяка работа трябва да има:
Увод,
Основна част,(Раздел 1;2;3;4)
Заключение,
Ползвана литература.
Форматиране на курсовата работа
Полета:
Разстояние между редовете 1,5
Ляво – 5 см
Дясно – 3,5 см
Горе – 3,5 см
Долу – 3,5 см
Шрифт Times New Roman – 12 пункта,
Брой редове на страница – 30,  Брой знаци 60 на ред,
Номерация на страниците без титулната(заглавната).
Минимален брой страници – 15, но не повече от 30.
Срок за предаване преди 30.04.2024 г.
На адрес: georgi.sachkov@edu.mon.bg