Георги Сачков

УЧИТЕЛ в ПГЕА

11в Курсов проект по УП Операционни системи

КУРСОВ ПРОЕКТ по УЧЕБНА ПРАКТИКА ОПЕРАЦИОННИ СИСТЕМИ
11в клас / 2-ра група
Задание: ПЛАН - Съдържание

УВОД
- История на Windows, Версии на Windows, MS-DOS базирани, NT базирани, Server базирани

РАЗДЕЛ 1
1.Мобилни устройства
  1.1.Телефони
  1.2.PDA и таблети
2.Windows 10 , 11 , Server
  2.1.Хардуерни изисквания
  2.2.Инсталация на WIN 10
  2.3.Инсталация на WIN 11
  2.4.Инсталация на Windows Server

РАЗДЕЛ 2
3.Настройки
  3.1.Персонализиране на работен плот, лента на задачи, стартово меню
  3.2.Настройка на регион, час, дата, език, опции на захранване
  3.3.Мрежови настройки, Управление на акаунти
  3.4.Task Manager, Registry Editor, Редактор на правила – gpedit.msc
4.Управление на дискове и файлови системи – File, Storage Services
5.Достъп до данните и ресурсите

РАЗДЕЛ 3
6.Работа с Active Directory, Потребителски акаунти и групи
7.Управление на TCP/IP мрежа, Протокол DHCP
8.Управление н настройка на DNS
9.Създаване на FTP сървър

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
-Сравнителен анализ на Windows и другите операционни системи

Изисквания за разработката на курсовият проект:
Оформлението на курсовият проект ще върви по следния начин:
1. Заглавна страница (титулна). Пример:
------------------------------------------------
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И АВТОМАТИКА – гр. София
КУРСОВ ПРОЕКТ
По Учебна практика по ОПЕРАЦИОННИ СИСТЕМИ
На : ИМЕ  ПРЕЗИМЕ  ФАМИЛИЯ
КЛАС : 11в/2
Преподавател: инж. Георги Сачков
СОФИЯ  2024
------------------------------------------------
2. Следва указаният план-съдържание.
3. Всяка работа трябва да има:
Увод,
Основна част,(Раздел 1;2;3;4)
Заключение,
Ползвана литература.
Форматиране на курсовата работа
Полета:
Разстояние между редовете 1,5
Ляво – 5 см
Дясно – 3,5 см
Горе – 3,5 см
Долу – 3,5 см
Шрифт Times New Roman – 12 пункта,
Брой редове на страница – 30,  Брой знаци 60 на ред,
Номерация на страниците без титулната(заглавната).
Минимален брой страници – 15, но не повече от 30.
Срок за предаване преди 30.04.2024 г.
На адрес: georgi.sachkov@edu.mon.bg