Георги Сачков

УЧИТЕЛ в ПГЕА

11е Курсов проект по УП ОПЕРАЦИОННИ СИСТЕМИ

КУРСОВ ПРОЕКТ по УЧЕБНА ПРАКТИКА ОПЕРАЦИОННИ СИСТЕМИ
11е клас / 2-ра група

Задание: ПЛАН – Съдържание

УВОД
– История на операционните системи (ОС).

РАЗДЕЛ 1
1.Видиве, Същност, Основни понятия и функции, Системни операции.
2.Системни изисквания при избор на хардуерно оборудване
3.Инсталиране на ОС, Принцип на инсталиране , Инсталация на виртуална машина.
4.Разделяне на твърдия диск, Задаване на пароли и параметри. Права за достъп.

РАЗДЕЛ 2
5. Файлова система, Команди за работа с файлове и папки.
6. Работа с устройства и драйвери. Настройка на мрежовите интерфейси.
7. Програми за тестване и настройка на твърдия диск.
8. Антивирусна защита при ОС.
9.Персонализиране на работен плот Windows11, лента на задачи, стартово меню.
10.Настройки в КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ: на регион, час, дата, език, опции на захранване, акаунти.

РАЗДЕЛ 3
11.Работа с Active Directory, Управление на Потребителски акаунти и групи.
12.Управление на TCP/IP мрежа, Протокол DHCP, Мрежови настройки.
13.Управление и настройка на DNS, Създаване на FTP сървър.

РАЗДЕЛ 4
14.Android, Интерфейс, Начин на работа, Интегрирани сензори, Работен плот.
15.Приложения за андроид – Apps. Инсталация на Apps, Конфигуриране настройки.
16.Процеси и управлението им в Андроид, Стартиращи, Работа във фонов режим.
17.Android емулатор за PC, Инсталация на Freeware Android емулатор.

Изисквания за разработката на курсовият проект:
Оформлението на курсовият проект ще върви по следния начин:
1. Заглавна страница (титулна). Пример:
––––––––––––––––
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И АВТОМАТИКА – гр. София
КУРСОВ ПРОЕКТ
По Учебна практика по ОПЕРАЦИОННИ СИСТЕМИ
На : ИМЕ ПРЕЗИМЕ ФАМИЛИЯ
КЛАС : 11е/2
Преподавател: инж. Георги Сачков
СОФИЯ 2024
––––––––––––––––
2. Следва указаният план-съдържание.
3. Всяка работа трябва да има:
Увод,
Основна част,(Раздел 1;2;3;4)
Заключение,
Ползвана литература.

Форматиране на курсовата работа
Полета:
Разстояние между редовете 1,5
Ляво – 5 см
Дясно – 3,5 см
Горе – 3,5 см
Долу – 3,5 см
Шрифт Times New Roman – 12 пункта,
Брой редове на страница – 30, Брой знаци 60 на ред,
Номерация на страниците без титулната(заглавната).
Минимален брой страници – 15, но не повече от 30.
Срок за предаване преди 30.04.2024 г.
На адрес: georgi.sachkov@edu.mon.bg