Георги Сачков

УЧИТЕЛ в ПГЕА

11aKnOMT

Курсов проект Учебна практика по ОПТИЧНИ МРЕЖОВИ ТЕХНОЛОГИИ
за 11а клас

При следния План – Съдържание:

УВОД
– История на оптичните мрежи по света и у нас.

Раздел І: Структура на оптично влакно и принцип на разпространение на лъчението.
1.1. Принцип на предаване по оптично влакно.
1.2. Oптично влакно – структура, видове според използваните материали.
1.3. Мод на разпространение – едномодови влакна, многомодови влакна.
1.4. Основна структура на оптичния кабел, видове оптични кабели.
1.5. Оптични компоненти –пасивни, активни.
1.6. Мрежи РОN и AON.

Раздел ІІ: Оптоелектроника
2.1. Oптоелектроника e:
2.2. Полупроводникови светоизлъчватели -светодиоди.
2.3. Полупроводникови светоизлъчватели -лазери.
2.4. Принцип на действие на фотоприемниците – фотоелектичен ефект.
2.5. Фоторезистори, фотодиоди, фототранзистори, фототиристори.
2.6. Оптрони –принцип на действие, видове.

Раздел ІІI: Мултиплексиране с разделяне по дължина на вълната /WDM/.
3.1. Същност на мултиплексиране с разделяне по дължина на вълната /WDM/.
3.2. Принцип на действие на мултиплексор и демултиплексор.
3.3. Основни характеристики при WDM системите, междуканално отстояние.
3.4. Структура на решетката според ITU-T.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
– Изграждане оптична връзка между два и повече компютъра.

Изисквания за разработката на курсовият проект:
Оформлението на курсовият проект ще върви по следния начин:
1. Заглавна страница (титулна). Пример:
––––––––––––––––
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И АВТОМАТИКА – гр. София
КУРСОВ ПРОЕКТ
По Учебна практика по ОПТИЧНИ МРЕЖОВИ ТЕХНОЛОГИИ
На : ИМЕ ПРЕЗИМЕ ФАМИЛИЯ
КЛАС : 11а
Преподавател: инж. Георги Сачков
СОФИЯ 2024
––––––––––––––––
2. Следва указаният план-съдържание.
3. Всяка работа трябва да има:
Увод,
Основна част,(Раздел 1;2;3)
Заключение,
Ползвана литература.

Форматиране на курсовата работа
Полета:
Разстояние между редовете 1,5
Ляво – 5 см
Дясно – 3,5 см
Горе – 3,5 см
Долу – 3,5 см
Шрифт Times New Roman – 12 пункта,
Брой редове на страница – 30, Брой знаци 60 на ред,
Номерация на страниците без титулната(заглавната).
Минимален брой страници – 15, но не повече от 30.
Срок за предаване преди 30.04.2024 г.
На адрес: georgi.sachkov@edu.mon.bg