Георги Сачков

УЧИТЕЛ в ПГЕА

11е КУРСОВ ПРОЕКТ по УП ПрограмиранеВградениСистеми

КУРСОВ ПРОЕКТ по УЧЕБНА ПРАКТИКА ПРОГРАМИРАНЕ за ВГРАДЕНИ СИСТЕМИ
11е клас / 2-ра група

Задание: ПЛАН – Съдържание

РАЗДЕЛ 1
1.Увод във вградените системи
1.1.Характеристики на реалните обекти и процеси
1.2.Електричество, променлив ток (AC), прав ток (DC)
1.3.Контролер, захранване, процесор, входове и изходи
1.4.Среда за разработка (IDE)
1.5.Качване на програма върху контролера
РАЗДЕЛ 2
2.Вход и изход с общо предназначение (GPIO)
2.1.Какво е GPIO, за какво служи, как се ползва?
2.2.Работа с breadboard
2.3.Светване на LED
2.4.Проверка на бутон
2.5.Управление на реле
РАЗДЕЛ 3
3.Сензори
3.1.Сензор за температура
3.2.Сензор за дистанция
3.3.Светлинен сензор (светломер)
3.4.Сензор за влажност
3.5.Сензор за звук
3.6.Сензор за движение
РАЗДЕЛ 4
4.Аналогов / цифров вход и изход и преобразуватели
4.1.Използване на ключе (switch)
4.2.Използване на бутон
4.3.Управление на скорост на електромоторче
4.4.Управление на зумер (издаване на звук)
4.5.Управление с PWM на произволен цифров изход
4.6.Управление на серво-мотор
4.7.Управление на стъпков мотор
РАЗДЕЛ 5
5.Управление на периферия
5.1.Управление на дисплей и infra-red
5.2.Управление на интензитета на светене на светодиод с потенциометър
5.3.Управление на електромотор: DC електромотор, стъпков и серво
РАЗДЕЛ 6
6.Комуникация между контролер и други системи
6.1.Серийна комуникация
6.2.Комуникация по USB

Заключение
– Симулационно моделиране на вградени системи

Изисквания за разработката на курсовият проект:
Оформлението на курсовият проект ще върви по следния начин:
1. Заглавна страница (титулна). Пример:
––––––––––––––––
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И АВТОМАТИКА – гр. София
КУРСОВ ПРОЕКТ
По Учебна практика по ПРОГРАМИРАНЕ на ВГРАДЕНИ СИСТЕМИ
На : ИМЕ ПРЕЗИМЕ ФАМИЛИЯ
КЛАС : 11е/2
Преподавател: инж. Георги Сачков
СОФИЯ 2024
––––––––––––––––
2. Следва указаният план-съдържание.
3. Всяка работа трябва да има:
Увод,
Основна част,(Раздел 1;2;3;4;5;6)
Заключение,
Ползвана литература.

Форматиране на курсовата работа
Полета:
Разстояние между редовете 1,5
Ляво – 5 см
Дясно – 3,5 см
Горе – 3,5 см
Долу – 3,5 см
Шрифт Times New Roman – 12 пункта,
Брой редове на страница – 30, Брой знаци 60 на ред,
Номерация на страниците без титулната(заглавната).
Минимален брой страници – 15, но не повече от 30.
Срок за предаване преди 30.04.2024 г.
На адрес: georgi.sachkov@edu.mon.bg